فرش آسایش سرمه ای گل برجسته 1200 شانه تراکم 3600 - فرش کاشان