فرش حوض نقره کرم طرح 700 شانه تراکم 2100 - فرش کاشان