فرش شاهکار طرح شبستان طلایی 1200 شانه تراکم 3600 - فرش کاشان