فرش طرح شکوه فیلی 1200 شانه تراکم 3600 - فرش کاشان