فرش افشان گل ریز سرمه ای  1200 شانه تراکم 3600 - فرش کاشان