قیمت فرش ماشینی ۱۲ متری | قیمت فرش ماشینی ۹ متری | قیمت فرش ماشینی ۶ متری

قیمت فرش ماشینی ۱۲-۹-۶ متری درابعاد 6-12-9 و اندازه های مختلف

قیمت فرش 12 متری

شنبه 13 خرداد 1402 3 ژوئن 2023 بروزرسانی

 • ردیف

 • عنوان

 • تعداد شانه

 • تراکم

 • جنس الیاف

 • سایز

 • قیمت (تومان)

 • قیمت همکاری

 • خرید اینترنتی

 • 1
 • 1500 شانه گل برجسته
 • تعداد شانه :
  1500 شانه
 • تراکم :
  4500
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  12 متری
 • قیمت :
  11.800.000
 • خرید :
 • 2
 • 1200 شانه گل برجسته
 • تعداد شانه :
  1200 شانه
 • تراکم :
  3600
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  12 متری
 • قیمت :
  10.600.000
 • خرید :
 • 3
 • 1200 شانه ساده
 • تعداد شانه :
  1200 شانه
 • تراکم :
  3600
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  12 متری
 • قیمت :
  10.000.000
 • خرید :
 • 5
 • 700 شانه گل برجسته
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  2550
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  12 متری
 • قیمت :
  7.700.000
 • خرید :
 • 6
 • 700 شانه 10 رنگ
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  3000 نما
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  12 متری
 • قیمت :
  8.500.000
 • خرید :
 • 7
 • 700 شانه 8 رنگ
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  2550
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  12 متری
 • قیمت :
  7.500.000
 • خرید :
 • 8
 • 700 شانه 8 رنگ
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  2550
 • جنس الیاف
  ورجین HCP
 • سایز :
  12 متری
 • قیمت :
  5.550.000
 • خرید :
 • 9
 • طرح 700 شانه
 • تعداد شانه :
  500 شانه
 • تراکم :
  2100
 • جنس الیاف
  ورجین HCP
 • سایز :
  12 متری
 • قیمت :
  4.750.000
 • خرید :
 • 10
 • 500 شانه
 • تعداد شانه :
  500 شانه
 • تراکم :
  1700
 • جنس الیاف
  BCF
 • سایز :
  12 متری
 • قیمت :
  3.500.000
 • خرید :

قیمت فرش 9 متری

شنبه 13 خرداد 1402 3 ژوئن 2023 بروزرسانی

 • ردیف

 • عنوان

 • تعداد شانه

 • تراکم

 • جنس الیاف

 • سایز

 • قیمت (تومان)

 • قیمت همکاری

 • خرید اینترنتی

 • 1
 • 1500 شانه گل برجسته
 • تعداد شانه :
  1500 شانه
 • تراکم :
  4500
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  9 متری
 • قیمت :
  9.200.000
 • خرید :
 • 2
 • 1200 شانه گل برجسته
 • تعداد شانه :
  1200 شانه
 • تراکم :
  3600
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  9 متری
 • قیمت :
  8.200.000
 • خرید :
 • 3
 • 1200 شانه ساده
 • تعداد شانه :
  1200 شانه
 • تراکم :
  3600
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  9 متری
 • قیمت :
  7.725.000
 • خرید :
 • 5
 • 700 شانه گل برجسته
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  2550
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  9 متری
 • قیمت :
  5.950.000
 • خرید :
 • 6
 • 700 شانه 10 رنگ
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  3000 نما
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  9 متری
 • قیمت :
  6.570.000
 • خرید :
 • 7
 • 700 شانه 8 رنگ
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  2550
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  9 متری
 • قیمت :
  5.800.000
 • خرید :
 • 8
 • 700 شانه 8 رنگ
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  2550
 • جنس الیاف
  ورجین HCP
 • سایز :
  9 متری
 • قیمت :
  4.250.000
 • خرید :
 • 9
 • طرح 700 شانه
 • تعداد شانه :
  500 شانه
 • تراکم :
  2100
 • جنس الیاف
  ورجین HCP
 • سایز :
  9 متری
 • قیمت :
  3.670.000
 • خرید :
 • 10
 • 500 شانه
 • تعداد شانه :
  500 شانه
 • تراکم :
  1700
 • جنس الیاف
  BCF
 • سایز :
  9 متری
 • قیمت :
  2.700.000
 • خرید :

شنبه 13 خرداد 1402 3 ژوئن 2023 بروزرسانی

 • ردیف

 • عنوان

 • تعداد شانه

 • تراکم

 • جنس الیاف

 • سایز

 • قیمت (تومان)

 • قیمت همکاری

 • خرید اینترنتی

 • 1
 • 1500 شانه گل برجسته
 • تعداد شانه :ac
  1500 شانه
 • تراکم :
  4500
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  6 متری
 • قیمت :
  5.900.000
 • خرید :
 • 2
 • 1200 شانه گل برجسته
 • تعداد شانه :
  1200 شانه
 • تراکم :
  3600
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  6 متری
 • قیمت :
  5.300.000
 • خرید :
 • 3
 • 1200 شانه ساده
 • تعداد شانه :
  1200 شانه
 • تراکم :
  3600
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  6 متری
 • قیمت :
  5.000.000
 • خرید :
 • 5
 • 700 شانه گل برجسته
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  2550
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  6 متری
 • قیمت :
  3.850.000
 • خرید :
 • 6
 • 700 شانه 10 رنگ
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  3000 نما
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  6 متری
 • قیمت :
  4.750.000
 • خرید :
 • 7
 • 700 شانه 8 رنگ
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  2550
 • جنس الیاف
  100% آکرولیک
 • سایز :
  6 متری
 • قیمت :
  3.750.000
 • خرید :
 • 8
 • 700 شانه 8 رنگ
 • تعداد شانه :
  700 شانه
 • تراکم :
  2550
 • جنس الیاف
  ورجین HCP
 • سایز :
  6 متری
 • قیمت :
  2.750.000
 • خرید :
 • 9
 • 500 شانه
 • تعداد شانه :
  500 شانه
 • تراکم :
  1700
 • جنس الیاف
  BCF
 • سایز :
  6 متری
 • قیمت :
  1.750.000
 • خرید :
 • 10
 • طرح 700 شانه
 • تعداد شانه :
  500 شانه
 • تراکم :
  2100
 • جنس الیاف
  ورجین HCP
 • سایز :
  6 متری
 • قیمت :
  2.375.000
 • خرید :

قیمت فرش ماشینی ۱۲-۹-۶ متری درابعاد 6-12-9 و اندازه های مختلف

عوامل موثر بر قیمت فرش ماشینی

قیمت فرش ماشینی

فرش ماشینی از مهمترین اجزاء هر خانه است، که در زمان انتخاب و خرید آن میبایست به نکات مهمی توجه داشت، به علت قیمت بالای فرش ماشینی میبایست فاکتورهای که در زمان خرید فرش ماشینی خوب چه از نظر قیمت مناسب، کیفیت و ماندگاری بالا به آن توجه داشت.فرش ماشینی از جمله کالاهایی است که نمی توان براساس ظاهر به دوام و استحکام آن پی برد، انواع فرش ماشینی در ابتدا دارای لطافت و نرمی، رنگ و لعاب است اما کیفیت فرش با گذر زمان مشخص میشود، فرش های که دارای کیفیت پایینی هستند بعد از مدتی زبر شده و لطافت و رنگ و لعاب اولیه خود را از دست می دهند. از مهمترین مشکلاتی که بعد از خریدن فرش بی کیفیت می توان به جاروکشی سخت، کوچک شدن یا به اصطلاح آب رفتگی فرش، سرد شدن بی اندازه فرش در زمستان و گرم شدن آن در فصل تابستان، پرزدهی و ... اشاره نمود.
فاکتورهای زیادی بر قیمت فرش تاثیر گذار است که از مهمترین آنها می توان به کیفیت نخ و مواد اولیه فرش و دیگری تعداد شانه و تراکم فرش برشمرد. برای بافت فرش های با کیفیت از الیاف و نخ های باکیفیت استفاده می شود، بر همین اساس میبایست اطلاعات کاملی در مورد انواع الیاف فرش ماشینی و کیفیت آن داشته باشید.  روش ها و متد های گوناگونی برای تشخیص انواع الیاف فرش ماشینی وجود دارد که در مقاله ایی به معرفی انواع الیاف فرش ماشینی و کیفیت هر کدام می پردازیم. یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر قیمت فرش ماشینی تعداد شانه و تراکم آن است، فرش ماشینی هر چه دارای تراکم و شانه بالاتری باشد به همان میزان دارای قیمت بالاتری نیز خواهد بود، در این صفحه لیست کاملی از قیمت انواع فرش ماشینی بر اساس اندازهای استاندارد فرش ماشینی 6 متری، فرش ماشینی 9 متری، فرش ماشینی 12 متری تعبیه شده است. فرش ماشینی در بین خانواده های ایرانی از مهمترین لوازمی است که طرفداران خاص خود را دارد. یکی از فاکتورهای مهم فرش در زمان خرید آن قیمت فرش است، عوامل و فاکتورهای متنوعی بر قیمت فرش موثر است که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم. به دلیل واسطه گری، نوسانات نرخ ارز و وارد نمودن نخ و مواد اولیه فرش ماشینی از سایر کشورها قیمت تمام شده فرش ماشینی متنوع میباشد. فرش ماشینی همانند سایر صنایع دارای اتحادیه و صنف می باشد به همین جهت قیمت فرش ماشینی از بازه قیمتی مشخصی برخوردار است و قیمت گذاری نهایی فرش توسط اتحادیه فرش انجام میشود. 
در این گفتار عوامل و فاکتورهای تعیین کننده قیمت فرش ماشینی مورد بررسی قرار داده میشود.

فرش کاشان جدید

در حال حاضر نقشه های جدید و به روز در بازار فرش ماشینی بیش از هر موقع دیگر وجود دارد. به حدی که بسیاری از کارخانه های فرش ماشینی با توجه به درخواست مشتری اقدام به بافت طرح جدید فرش کاشان می کنند.
با ورود یک طرح جدید فرش کاشان در بازار فرش ماشینی، شرکت های تولید کننده فرش ماشینی اقدام به تولید آن در طرح ها و رنگ های متنوعی می کنند. تمامی تولیدات فرش ماشینی ارائه شده در وب سایت فرش ایرانیان به صورت مستقیم و از درب کارخانه و بدون واسطه می باشد. در این روش بسیاری از هزینه های جانبی و واسطه گری حذف می شود. 
فرش های جدید کاشان در چه زمانی وارد بازار میشود؟
تا کنون زمان بندی و تاریخ مشخصی برای ارائه فرش یا طرح جدید در بازار فرش مشخص نشده، اما به طور کلی فرش های با طرح های جدید و به روز در نیمه دوم سال نزدیک به شب عید به بازار فرش ارائه میشود. با توجه به این موضوع بیشتر طرح ها نزدیک به شب عید و در 6 ماه دوم سال وارد بازار میشوند. 

فرش کاشان با طرح جدید یا طرح قدیم؟

انتخاب طرح قدیمی یا جدید به دو فاکتور سلیقه خریدار و نوع دکوراسیون داخلی و چیدمان منزل بستگی دارد. این موضوع که فرش طرح جدید باشد یا قدیمی مسئله چندان مهمی نیست و تنها زیبایی و همخوانی آن با مابقی لوازم خانه مهم است. هر چند که فرش های امروزی از نظر طرح و نقش وضوح در مقایسه با طرح های قبلی دارای وضوح بالاتری هستند، زیرا در زمان طراحی آن از پیشرفته ترین و به روزترین تکنولوژی روز دنیا توسط ماهر ترین طراحان با دقت و حوصله بیشتری طراحی شده اند.

به طور کلی قیمت فرش ماشینی در ارتباط مستقیم با فاکتورهای همچون:

 -    مواد اولیه (نخ و الیاف مورده استفاده برای بافت فرش)
-    میزان تراکم و تعداد شانه
-    دستگاه بافندگی فرش ماشینی
-    ابعاد و سایز فرش
-    طرح و نقش فرش
-    رنگ بندی و تعداد رنگ فرش
-    شرکت و برند تولید کننده فرش ماشینی 
-    محل تولید و بافت فرش ماشینی

نخ و الیاف مورد استفاده در فرش

جنس نخ به کار رفته در فرش او‌لین و مهم‌ترین فاکتور در تعیین قیمت فرش ماشینی میباشد. از بهترین فرش های ماشینی در بازار می توان به: فرش اکریلیک، فرش پلی استری، فرش با الیاف پلی پروپلین و ... اشاره نمود که بهترین نوع نخ در فرش ماشینی نخ اکریلیک هیت ست شده میباشد. فرش های اکریلیک نسبت به دیگر فرش ها از کیفیت عالی تر و ماندگاری بیشتری برخوردارند و در نتیجه قیمت بالاتری خواهند داشت، این خصوصیت باعث می شود که در زمان خرید فرش توجه به قیمت فرش ارزان داشته باشیم تا فرش های پلی استری و کم کیفیت را به جای فرش های با جنس اکریلیک و درجه یک خریداری ننمائیم، شباهت فرش پلی استر و اکریلیک به حدی میباشد که هرکسی توانایی شناخت آن را ندارد.

مهم‌ترین فاکتور های فرش اکریلیک شامل :

عدم پرز دهی و ضد حساسیت بودن، مقاومت و کیفیت بالا، مقاوم در برابر فشار و سایش، مقاومت بالا نسبت به حرارت و گرما و ... اشاره نمود.

تعداد شانه و تراکم فرش

تعداد شانه در فرش در واقع تعداد گره در هر متر از عرض فرش و تراکم به معنای تعداد گره در هر متر از طول فرش گفته می شود، این مقدار هر چه بیشتر باشد فرش دارای تراکم بالاتر و توپر تر است و در نتیجه نخ بیشتری در فرش استفاده شده است، هرچه تراکم و شانه فرش بیشتر باشد فرش نازک تر و زیبایی آن دو چندان تر و در نهایت قیمت آن بیشتر می شود، به طور مثال قیمت فرش فرش 1500 شانه نسبت به انواع فرش 1200 شانه و 1000 شانه بیشتر است.

اندازه های فرش

به طور کلی هرچه اندازه فرش بیشتر باشد وزن فرش ماشینی بیشتر و الیاف مورده در آن نیز بیشتر میشود، بر همین اساس قیمت فرش 12 متری از قیمت فرش 9 متری و در نهایت قیمت فرش 6 متری بیشتر خواهد بود.

دستگاه بافندگی فرش ماشینی

برای تولید فرش ماشینی در کارخانجات فرش ماشینی کاشان از به روزترین دستگاهای بافندگی شونهر آلمان و شرکت وندویل بلژیک استفاده میشود. فرش های تولید شده توسط دستگاه های شونهر دارای کیفیت و استحکام بالایی است و طرف داران خاص خود را دارد. 
دو کشور بلژیک و آلمان با دو برند وندِویل و شونهر دو تولید کننده اصلی ماشین آلات بافندگی در دنیا می باشند که عمده تولیدات فرش ماشینی ایران و به طور ویژه کاشان از طریق آنها تولید میشود. تمامی فرش های تولید شده توسط این دستگاه های بافندگی دارای کیفیت و استحکام بالایی هستند و در زمره فرش های درجه یک و مرغوب در صنعت فرش ماشینی می باشند. از این دستگاه های برای بافت انواع فرش ماشینی در تعداد شانه های متنوع و تراکم های گوناگون استفاده میشود، در حال حاضر بهترین و گران بهاء ترین نوع فرش ماشینی، فرش 1500 شانه 100 % اکریلیک کاشان است که در نوع خود یکی از برجسته ترین تولیدات فرش ماشینی کاشان میباشد. 

طرح و نقش و نوع فرش

برای بافت فرش ماشینی از طرح ها و نقش های متنوعی استفاده میشود، به طور کلی فرش ماشینی در دو طرح کلاسیک و مدرن تولید میشود، که هر کدام طرح و نقش خاص خود را دارد، مورد پسند واقع شدن یک طرح سبب افزایش تقاضا برای خرید یک محصول میشود و در نتیجه سبب افزایش قیمت آن نیز خواهد شد. گرایش افراد مختلف به یک طرح خاص سبب برجسته شدن در مقایسه با دیگر طرح ها خواهد شد.   

رنگ بندی و تعداد رنگ فرش 

بجزء فاکتورهای بالا یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت فرش، رنگ بندی و تعداد رنگ آن میباشد. فرش ماشینی برای نخستین بار به صورت 350 شانه تولید و وارد بازار فرش ماشینی شد. صنعت فرش ماشینی نیز هماند دیگر صنیع با پیشرفت علم و تکنولوژی دچار پیشرفت هایی گردید و با ظهور دستگاه های بافندگی جدید فرش های 500 شانه و 700 شانه با طرح و نقش جدید نیز تولید گردید و جایگزین فرش های گذشته در سطح جهانی گردید. 
منظور از تعداد رنگ در فرش ماشینی به معنی تعداد رنگ های است که در بافت فرش استفاده شده است. پرفروش ترین فرش های حال حاضر در صنعت فرش ماشینی، فرش های 700 شانه، 1000 شانه و 1200 شانه است که برای بافت هر کدام از هزاران طرح و نقش و رنگ استفاده میشود.
- در فرش های با تعداد شانه و تراکم کمتر به دلیل زمینه خلوت در مقایسه با فرش های با تراکم بالا می توان از تعداد رنگ های بیشتری در بافت فرش استفاده کرد، بر همین اساس فرش های 700 شانه به صورت 8، 10 و 12 رنگ بافته میشود و با به روز شدن دستگاه های بافندگی جدید فرش های 700 شانه 14 رنگ نیز تولید شده اند. 
- فرش های 1000 شانه به صورت 10 رنگ ستاندارد تولید میشود. 
- فرش های 1200 شانه به صورت 8 رنگ تولید میشوند و علت آن نیز به دلیل تراکم و تعداد شانه بالای آن ست و اگر تعداد بیشتری رنگ در بافت آن استفاده شود فرش زیبایی و جذابیت خود را از دست میدهد. 

برای بافت فرش ماشینی از رنگ های همچون کرم، گردویی، بادامی، بژ و سرمه ای استفاده میشود.

تاثیر رنگ بر قیمت فرش

فاکتور رنگ بر روی قیمت فرش به این گونه است که با افزایش تعداد رنگ استفاده شده در بافت فرش قیمت آن نیز افزایش و بالعکس. اما در مقایسه با فاکتور تعداد شانه و تراکم، رنگ فرش فاکتور مهمی بر تعیین قیمت فرش ندارد، هرچه میزان تعداد شانه و تراکم فرش افزایش یابد به همان نسب مقدار نخ بیشتری در بافت فرش استفاده میشود بر همین اساس فرش دارای کیفیت و استحکام بالاتری خواهد بود. 
بر همین اساس فرش های با تعداد شانه و تراکم بالا به صورت متراکم بوده و به همین دلیل طرح و نقش آن دارای جذابیت بیشتر و فرش تولید شده لطیف و نرم تر است.

شرکت و برند تولید کننده فرش ماشینی

برند و نام شرکت تولید کننده فرش ماشینی شاید به عنوان نخستین فاکتورهای تاثیر گذار بر قیمت فرش ماشینی است، به عنوان مثال شرکت ها و کارخانه هایی که در طی سالیان متمادی محصولات باکیفیتی تولید کرده اند و در حال حاضر به عنوان یکی از شرکت های معتبر در زمینه تولید فرش ماشینی شناخته می شوند نسبت به دیگر کارخانجات بی نام و نشان دارای اعتبار بیشتری می باشند. بر همین اساس با مراجعه به شرکت های فرش ماشینی معتبر می توانید این اطمینان را داشته باشید که فرش های که خریداری می کنید دارای کیفیت و زیبایی منحصربفردی دارند. 
متاسفانه بعضی از فروشنده های فرش ماشینی تحت لیسانس شرکت های معتبر اقدام به فروش محصولات تقلبی می کنند و خود تنها واسطه فروش بوده و تولید کننده فرش ماشینی نیستند. بر همین اساس سعی کنید در زمان خرید فرش ماشینی از شرکت ها و برندهای و کارخانجات معتبر خرید نمائید. در واقع باید تصمیم بگیرید که بین فرشی با قیمت کمتر و از برند ناآشنا و فرشی با قیمت بالاتر و برندی معتبر کدام یک را انتخاب نمائید. 

بهترین و معتبرترین برندهای فرش ماشینی ایران 
در بین شرکت های ایرانی تولید کننده فرش ماشینی برندی فرش ماشینی به طور مستقیم بر قیمت فرش تاثیر می گذارد، بعضی از شرکت ها در بازار دارای اعتبار بیشتری هستند و برند با ارزش تری شناخته می شوند، در نتیجه قیمت نهایی محصول بیشتر است. در ادامه به معرفی بعضی از برندها و شرکت های تولید کننده فرش ماشینی ایرانی می پردازیم. 
فرش قیطران کاشان 
فرش خاطره کاشان 
فرش مشهد اردهال کاشان (مشهد اردهال)
فرش قالی سلیمان اصفهان
فرش ساوین تهران 
فرش الماس کویر کرمان
فرش زمرد مشهد خراسان
فرش مشهد خراسان
فرش نگین مشهد خراسان 
فرش ستاره کویر یزد 

قیمت فرش کاشان

فرش کاشان از گذشته های بسیار دور تا به امروز، باکیفیت ترین فرش در جهان شناخته شده است، شاخص ترین فرش در بین فرش ایران به جرات می توان گفت قالی کاشان است که با پیشرفت علم و تکنولوژی و ظهور دستگاه های بافندگی در کنار تولیدات فرش دستباف، فرش ماشینی کاشان به عرصه تولیدات بازار فرش قدم نهاد و سبب شد کاشان به عنوان قطب اصلی صنعت فرش ماشینی و بازار فرش ایران در زمینه فرش های سنتی و ماشینی گردد. 
با افزایش تعداد کارخانجات فرش ماشینی، شهر کاشان بالاترین و بهترین دستگاه ها و تولیدات فرش ماشینی مجهز گردید به حدی که در سال 1392 کاشان مهمترین و بزرگترین شهر در تولید فرش ماشینی در جهان شناخته شد.  فرش ماشینی در انواع طرح و نقش، رنگ بندی و ابعاد تولید میشود و خریداران گرامی بر حسب نیاز خود اقدام به خرید هر کدام از این محصولات برحسب نیاز خود می کنند. برای انتخاب بهتر تولیدات فرش ماشینی، هر کدام از محصولات را بر اساس فاکتورهای دسته بندی می کنند. از مهمترین فاکتورهای تعیین شده برای دسته بندی فرش ماشینی می توان به تعداد شانه و تراکم فرش، ابعاد فرش، الیاف به کار رفته در بافت فرش و ... اشاره نمود.   

قیمت فرش 6 متری

در این گفتار به معرفی فرش 6 متری و تفاوت های آن با فرش 9متری و  12 متری می پردازیم، سپس به تاثیر آن بر دکوراسیون داخلی و فضاهای که مناسب فرش 6 متری است می پردازیم. در ادامه به معرفی عوامل موثر بر قیمت فرش 6 متری می پردازیم.

معرفی فرش 6 متری

در میان 8 سایز استاندارد فرش ماشینی، فرش 6 متری جزء محبوبترین فرش های ماشینی است. فرش شش متری یکی از منحصربفردترین فرش ها در مقایسه با دیگر ابعاد فرش ماشینی است، در این گفتار به معرفی فرش 6 متری، تاثیر آن بر دکوراسیون خانه، تفاوت آن با فرش 9 و 12 متری و در نهایت مکان های مناسب برای فرش 6 متری و فاکتورهای تاثیر گذار بر قیمت فرش 6 متری می پردازیم.
به فرش های که دارای طول عرض 2*3 متر هستند در صنعت فرش ماشینی کاشان فرش 6متری گفته میشود. در گذشته با وجود خانه های بزرگ تمایل به خرید فرش های 9 متری و 12 متری بیشتر بوده است، اما به دلیل افزایش جمعیت و کوچک شدن خانه ها و افزایش آپارتمانی تقاضا برای فرش های 6 متری بیش از گذشته است. بر همین اساس در سال های گذشته تمایل به خرید فرش های 6 متری در مقایسه با سایر فرش های 9 و 12 و حتی 15، 18 و 24 متری افزایش یافته است. نه تنها برای فرش ماشینی بلکه برای فرش های دستباف نیز اتفاق افتاده و تمایل افراد به خرید فرش های دستباف با سایز کوچک پیش از گذشته شده است.   

خصوصیات فرش 6 متری

فرش 6 متری همانند دیگر تولیدات فرش ماشینی در 8 سایز استاندارد تولید میشود. در بازار فرش ماشینی به فرش های با ابعاد 2*3 متر فرش 6 متری گفته میشود. برای فرش های دستباف همین سایز تا حدودی برای فرش های 6 متری در نظر گرفته میشود. 
به دلیل کوچک تر شدن اندازه های خانه ها و آپارتمان نشینی در چند سال گذشته فرش 6 متری در مقایسه با فرش های 9 متری و 12 متری طرفداران بیشتری به خود اختصاص داده است. فرش های با ابعاد کوچک دارای وزن کمتری هستند به همین دلیل حمل و نقل آنها آسانتر و راحت است، فرش های 6 متری در مقایسه با فرش های 9 متری، 12 متری دارای کمترین میزان وزن را داراست. 
این ویژگی برای افرادی که اجاره نشین هستند و دائم در حال نقل و انتقال و اسباب کشی هستند، بسیار حاض اهمیت است. این ویژگی تا حدی است که افراد تمایل بیشتری به خرید قالیچه دارند تا فرش های بزرگ. 
عوامل متعددی بر وزن فرش موثر است، که شامل:

1-    ابعاد فرش ماشینی:

یکی از این عوامل سایز فرش بود که به آن اشاره شد. فرش های با ابعاد کوچک تر دارای وزن کمتری نیز هستند. 

2-    الیاف مورد استفاده در بافت فرش

عامل بعدی جنس الیافی است که در بافت فرش از آن استفاده میشود. 

3-    تعداد شانه و تراکم فرش

فرش های که دارای تراکم و تعداد شانه بیشتری هستند به همان نسبت مواد بیشتری برای بافت آنها استفاده شده است که باعث افزایش وزن فرش می شود. فرش های که دارای وزن کمتری هستند دارای تعداد شانه و تراکم کمتری هستند.   


مهمترین مزایا فرش 6 متری

1- قابل استفاده در مکان ها و فضای کوچک و آپارتمانی

به دلیل افزایش جمعیت و کوچک تر شدن فضای داخلی منازل، فرش 6 متری گزینه مناسبی برای خانه های کوچک و آپارتمانی است.

2- وزن کمتر 

کوچک تر شدن ابعاد و اندازه فرش سبب سبکی و راحتی حمل و نقل فرش در مقایسه با دیگر فرش ها با ابعاد بزرگتر میشود، این ویژگی برای افرادی که راحتی حمل و نقل کفپوش برایشان حاض اهمیت است مانند افرادی که مستاجر هستند بسیار حاض اهمیت است.فرش های 6 متری با تعداد شانه و تراکم کمتر نیز دارای وزن کمتری در مقایسه با فرشهای با تعداد شانه و تراکم بالاتر هستند.

کاربرد فرش 6 متری در دکوراسیون داخلی

اندازه و ابعاد فرش مورد نظر شما در ارتباط مستقیم با نوع دکورسیون داخلی و اجزاء به کار رفته و همچنین نحوه چیدمان آنها بستگی دارد، بر همین اساس قبل از خرید فرش نوع دکوراسیون، مبلمان و ابعاد آن و میزان فضای خالی را در نظر گرفته و سپس اقدام به خرید فرش با ابعاد مورد نظر خود نمائید، در نظر گرفتن تمامی این موارد به انتخاب شما برای خرید فرش با طرح های مدرن (فانتزی) یا کللاسیک و تیره یا روشن بودن فرش و ...موثر است. 
به عنوان مثال انتخاب فرش های با ابعاد 3*2 متری یا همان فرش های 6 متری برای اتاق های با ابعاد بزرگ نظیر اتاق های پذیرایی بزرگ مناسب نیست. اما برای محیط های کوچک تر می توان در کنار فرش 6 متری از کناره های با طول و عرض کمتر استفاده نمائید. 
البته بعضی افراد بجای استفاده از فرش های 9 متری و 12 متری از چند فرش 6 متری استفاده می کنند، در این روش فرش های 6 متری به صورت پازل در کنار هم قرار می گیرند به این نوع چیدمان، چینش پازلی یا به اصطلاح آجری گفته میشود، این نوع دکوراسیون گونه ای از دکوراسیون است که زیبایی و جذابیت خاص خود را دارد؛ در فرش های با طرح های قرینه زیبایی دکوراسیون داخلی را دو چندان خواهد کرد. 
فرش های با ابعاد 2*3 در فضاهای کوچک تر خانه استفاده میشود، به طور کلی برای افرادی که دارای نشیمن کوچک هستند یا از دکوراسیون مدرن استفاده می کنند فرش 6 متری انتخاب فوق العاده ایی خواهد بود. برای اتاق خواب بهتر است فاصله فرش تا دیوار بین 50 الی 60 cm خالی باشد. 
برای اطمینان از ابعاد فرش انتخابی توجه به نوع دکوراسیون و فضای داخلی بسیار مهم است. یکی دیگر از عواملی که باید در انتخاب ابعاد فرش توجه داشت سلیقه شخص است. بعضی افراد تمایل دارند کل کف خانه با فرش پوشیده شود و بعضی دیگر تمایل دارند در اطراف فرش فضای خالی باشد.  
پس در زمان خرید فرش با در نظر گرفتن تمامی موارد ذکر شده در بالا اقدام به خرید دلخواه خود نمائید.   

فرش 6 متری یکی از سایزهای استاندارد فرش ماشینی است که کاربرد های بسیار زیادی در مکان ها و زمان های مختلف دارد. در ادامه ما با فرش 6 متری، دکوراسیون های مناسب برای آن و دلایل محبوبیت این فرش دسته فرش ها آشنا می‌شویم. پس برای آشنایی کامل با فرش 6 متری با ما همراه باشید. در گذشته محبوب ترین فرش ها، فرش 12 متری و فرش 9 متری بود و این دو نوع فرش بازار پر رونق تری نسبت به فرش 6 متری داشتند. اما با گذشت زمان و کوچک تر شدن خانه ها، فرش 6 متری نیز در ذهن مردم پر رنگ تر شد. 

ابعاد فرش 6 متری دقیقا چقدر است؟

یک فرش 6 متری دارای طول و عرض 2 در 3 است. این ابعاد کوچک مزایای بسیار زیادی برای ما دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

چرا  فرش 6 متری بخریم؟

•    اولا خیلی سبک و کم وزن است. وزن یک فرش به عوامل مختلفی مانند الیاف فرش، شانه و تراکم فرش و ابعاد فرش وابسته است اما یک فرش 6 متری نسبت به فرش 12 متری و 9 متری بسیار سبک تر است.
سبک بودن وزن فرش 6 متری براب ما حمل و نقل و اثباب کشی و همچنین در شستوشو و تمیز کردن فرش را بسیار آسان می‌کند. 
از همین رو استفاده از فرش 6 متری در اتاق کودک یک انتخاب هوشمندانه است. زیرا تمیزی فرش اتاق کودک مهم است. کودک ما بیشترین تماس را با فرش اتاق خود دارد و در سلامت پوست آن موثر است. از طرفی کثیف شدن فرش توسط کودکان یک امر بسیار عادی است. حال تصور کنید اگر فرش اتاق کودک شما 12 متری یا 9 متری باشد، چقدر شستوشوی آن مشکل است. اما با فرش 6 متری این مشکل حل شده و شما به راحتی می‌توانید فرش اتاق کودک خود را تمیز کنید.
•    پس به عنوان دومین ویژگی ارزشمند فرش 6 متری می‌توان به راحتی آن در شستوشو اشاره کرد.
•    با استفاده از فرش 6 متری شما می‌توانید حتی از مکان های کوچک خانه خود را نیز بهترین استفاده را ببرید. برای مثال برای خانه های امروزی که بیشتر به صورت آپارتمانی است، استفاده از فرش 6 متری یا 4 متری در بالکن به ما امکان بهره وری از بالکن و ساخت یک فضای باز برای خانواده خود را می‌دهد.

خرید فرش 6 متری ارزان قیمت از کارخانه

اگر قصد خرید فرش 6 متری ارزان قیمت دارید روش خرید فرش از درب کارخانه روش مناسبی است. فرش ماشینی در انواع فرش کلاسیک، فرش وینتیج، فرش شگی، فرش فانتزی، فرش مدرن و ... تولید میشود. در این روش به دلیل حذف واسطه فروش قیمت تمام شده بسیار کمتر از قیمت فرش از درب فروشگاه است. 
فرش 6 متری همانند دیگر محصولات فرش ماشینی در تعداد شانه های متنوعی تولید میشود، شامل انواع فرش 500 شانه، فرش 700 شانه، 1000 شانه، 1200 شانه و در نهایت 1500 شانه است. قیمت پایین تر فرش 6 متری در این روش در مقایسه با سایر روش ها سبب شده افراد زیادی به این روش روی بیاورند و هر روز طرفداران بیشتری را به خود اختصاص دهد. 
قبل از انتخاب فرش ماشینی 6 متری لازم است به چند سری فاکتور توجه داشت، نوع دکوراسیون، فضای داخلی، میزان نور و ... از جمله مواردی است که میبایست به آن توجه داشت تا در نهایت فرشی با قیمت مناسب ولی اصولی انتخاب شود. 
 

فرش های 6 متری در چه شانه و تراکم هایی تولید می‌شوند؟

فرش 6 متری مانند فرش 12 متری در شانه های مختلف  500، 700، 1000، 1200 و 1500 و تراکم های مختلف 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900، 1000، 1400، 2550، 3000 و 3200 تولید می‌شود. هرچقدر شانه و تراکم فرش 6 متری شما بیشتر باشد، فرش نرم تر، لطیف تر و ظریف تر است. قیمت فرش 6 متری با شانه و تراکم فرش رابطه مستقیم دارد و بالا رفتن شانه و تراکم، قیمت فرش 6 متری نیز بالاتر می‌رود. نکته قابل توجه این است که یک فرش با شانه و تراکم بالا نمی‌تواند تضمین کننده کیفیت فرش باشد. زیرا آنچه بیشترین تاثیر را در کیفیت فرش دارد، الیاف و جنس نخ فرش است.

بهترین الیاف فرش 6 متری چیست؟

بهترین الیاف برای فرش های ماشینی الیاف اکریلیک و نوع هیت ست آن است. زیرا الیاف هیت ست توانایی تحمل گرمای زیاد اتو یا قابلمه را تا 5 دقیقه دارد. اگر فرش 6 متری شما از جنس اکریلیک باشد، شما صاحب فرشی با ویژگی های زیر هستید:
•    مقاومت بالای آن در مقابل نور خورشید دارد.
•    در برابر سایر الیاف های مصنوعی نرم تر و لطیف تر است.
•    بافت فرش را یکدست و منسجم می کند.
•    با الیاف اکریلیک هیچ استحکاک و چسبندگی در کف پا احساس نمی‌شود.
•    دوام و ماندگاری بالایی دارد.
•    پرز های کمتری دارد.
•    مقاومت زیادی در برابر سایش و شستشو دارد.
•    استحکام بالایی دارد.
•    مقاومت بالای در مقابل نور خورشید دارد.
•    ضد بو است.
•    مناسب قیمت تر از فرش های دستباف است.
•    بوی پلاستیک و مواد نفتی نمی‌دهد.
•    مقاومت زیادی در برابر پاخور بودن دارد و به راحتی کهنه نمی شود
•    در برابر حرارت های غیر مستقیم مثل کتری و انواع اتوی داغ مقاوم است.

فرش 6 متری مناسب چه مکان هایی است؟

شما قبل از انتخاب ابعاد فرش باید به ابعاد فضایی که قصد خرید فرش برای آن را دارید، دکوراسیون خانه و رنگ قالب در خانه توجه کنید تا بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید. اما طبیعتا استفاده از فرش 6 متری در پذیرای های بزرگ اصلا مناسب نیست و دکوراسیون خانه شما را بی کلاس می‌کند. البته امروزه طراحی های جدید پازلی در بازار فرش ماشینی بوجود آمده که بهترین انتخاب برای چیدمان با طرح پازلی فرش 6 متری است. شما یک طرح بزرگ و قالب را در پند عدد فرش 6 متری خریداری میکنید که زیبایی بسیار زیادی به خانه شما می‌بخشد و محیط را برای شما دلباز تر و بزرگتر می‌کند. همانطور که گفتیم فرش 6 متری برای اتاق خواب نیز بسیار کاربردی است. اگر فضای اتاق شما کمی بزرگتر از فرش 6 متری بود نگران نباشید، زیرا مرسوم است 50 الی 60 سانتی متر از اطراف فرش خالی باشد. 
انتخاب ابعاد فرش بستگی به سلیقه و نوع و چیدمان دکوراسیون خانه شما دارد. پس تمام موارد گفته شده تنها یک پیشنهاد است و شما طبق سلیقه خود می‌توانید از فرش 6 متری استفاده کنید. 

برای خرید فرش 6 متری در انواع طرح و نقش و شانه و تراکم متفاومت میتوانید به منوی مربوط به فرش 6 متری سایت مراجعه کنید و بهترین طرح و نقش را مطابق با سلیقه خود انتخاب و خریداری کنید.
 

فرش 9 متری

برای تولید فرش ماشینی از 8 سایز استاندارد استفاده می شود که به ترتیب از بزرگ ترین تا کوچکترین شامل:
فرش 12 متری در ابعاد 3*4
فرش 9 متری در ابعاد 2.5*3.5 
فرش 6 متری در سایزهای 3*2

3 سایز بالا جزء اندازه های اصلی ترین و پرمصرف ترین در صنعت فرش چه به صورت فرش دستباف و چه به صورت ماشینی است. 5 ساز دیگر فرش های تکمیلی ولی استاندارد فرش ماشینی است که شام:
فرش 4 متری یا قالیچه در ابعاد 1.5*2.25
فرش کناره 4 متر در ابعاد 1*4
فرش کناره 3 متر در ابعاد 1*3
فرش کناره 2 متر در ابعاد 1*2
فرش کناره 1 متر در ابعاد 1*1.5

پس به طور کلی 8 سایز استاندارد فرش شامل 3 تا سایز فرش اصلی و 5 سایز کناره می باشد. بجزء این 8 سایز بعضی از شرکت های تولید کننده فرش ماشینی اقدام به تولید فرش پشتی در ابعاد 50*100 cm و 85*50 cm  می کنند.  
فرش های استاندارد به شکل مستطیل می باشند در صورت درخواست سفارشی امکان بافت فرش به شکل دایره و مربع نیز امکان پذیر است. در این مقاله به معرفی فرش 9 متری و ویژگی های آن می پردازیم. 
فرش 9 متری یکی از ابعاد استاندارد فرش ماشینی است، قیمت فرش 9 متری بر اساس سایزبندی آن مشخص می شود. فرش9 متری به برای پذرایی شما و تنظیم دکوراسیون خانه و چیدمان مبلمان، از بهترین فرش هاست. فرش 9 متری یکی از پر فروش ترین فرش های ماشینی است که از آن استفاده زیادی در دکوراسیون های ایرانی می‌شود. محل تنظیم فرش و چیدمان بقیه دکوراسیون خانه در شیک بودن خانه بسیار موثر است. در ادامه با فرش 9 متری و دلیل استفاده از آن در پذیرایی ها صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.  

ابعاد فرش 9 متری چند در چند است؟

ابعاد و سایز فرش 9 متری به گونه ایست که خریداران فرش را ممکن است دچار سردرگمی نماید. در ظاهر به نظر میرسد فرش 9 متری، فرشی با ابعاد 3*3 است اما اینگونه نیست. فرش های با اندازه استاندارد دارای شکل مستطیل و طول و عرض متفاوت هستند، بر همین اساس فرش 9 متری در ابعاد 3.5 در 2.5 تولید میشود. فرش 9 متری به دلیل داشتن اندازه متعارف خود در قسمت های مختلف خانه قابل استفاده است.
 قیمت فرش 9 متری براساس متراژ فرش، تا حدودی در مقایسه با دیگر ابعاد فرش دارای قیمت بالاتری است و علت آن به دلیل پرتی و مقداری ضایعات در زمان تولید فرش است. به طور کلی فرش ماشینی میبایست در اندازه های 3 متر در 4 متر بافته شوند و فاقد کنار های خالی باشند. فرش 9 متری در ابعاد 2.5*3.5 بافته میشود و به هیچ کدام از دستگاه های بافت فرش ماشینی نمی خورد به همین دلیل قسمتی از کار خالی است و برای جبران خسارت ایجاد شده شرکت های تولید کننده مبلغی را به قیمت فرش اضافه می نمایند. 
از مهمترین فاکتورهای موثر بر قیمت فرش ماشینی می توان به:
1-    تعداد شانه و تراکم فرش ماشینی
2-    جنس الیاف و مواد اولیه فرش ماشینی
3-    ابعاد فرش ماشینی
4-    طرح و نقش 

فرش 9 متری به برای پذرایی شما و تنظیم دکوراسیون خانه و چیدمان مبلمان، از بهترین فرش هاست. فرش 9 متری یکی از پر فروش ترین فرش های ماشینی است که از آن استفاده زیادی در دکوراسیون های ایرانی می‌شود. محل تنظیم فرش و چیدمان بقیه دکوراسیون خانه در شیک بودن خانه بسیار موثر است. در ادامه با فرش 9 متری و دلیل استفاده از آن در پذیرایی ها صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.

ابعاد فرش 9 متری

ابعاد دقیق فرش 9 متری برابر است با 3.5 در 2.5 متر. فرش 9 متری برای اتاق خواب، فضای بین اتاق ها، آشپز خانه و سالن پذیرایی مناسب است.
اما شاید بپرسید چرا گفتیم فرش 9 متری برای چیدمان مبل مناسب تر است؟
محل قرار گیری مبلمان پذیرایی با فرش می‌تواند به سه صورت باشد:
•    فرش کل فضای سالن را بپوشاند. ( لبه فرش تا کنار دیوار باشد)
•    تنها میز های مبلمان روی فرش قرار بگیرد. ( فرش باید کوچکتر از ابعادی باشد که مبلمان ما چیده شده باشد)
•    تنها لبه های اولیه مبلمان بر روی فرش قرار گرفته باشند.
از آنجایی که حالت سوم بسیار مورد پسند مردم بوده و افراد علاقه مند هستن که فرش زیر پای آنها موقع نشستن روی مبل باشد، فرش 9 متری بهترین انتخاب برای این دکوراسیون است.
فرش 9 متری نسبت به فرش 12 مترس سبک تر و قیمت کمتری نیز دارد. از این رو حتی برای محیط هایی که دوست دارید کل فضای خانه را با فرش بپوشانند نیز کاربردی است. زیرا حمل و نقل فرش، شستوشوی فرش و.... بسیار راحت تر از فرش 12 متری است. 

قیمت فرش 9 متری

در بازار فرش ایران، فرش دستباف به عنوان یک کالای هنری و فرش ماشینی به عنوان یک کالای صنعتی شناخته میشود، مبنا و اساس محاسبه قیمت فرش کاشان یک واحد ثابت می باشد و آن متر مربع است. بدست آوردن قیمت فرش 9 متری یا 3.5*2.5 نسبت به دیگر ابعاد استاندارد فرش متفاوت است، فرمول محاسبه ابعاد استاندارد انواع فرش ماشینی به این شکل است:
قیمت = قیمت فرش 12 متری / 12 * متراژ مد نظر
نکته قابل توجه برای فرش 9 متری این است که عدد به دست آمده را با عدد دیگری جمع بسته میشود، این مبلغ هزینه پرتی و ضایعات فرش است که در زمان تولید فرش ایجاد میشود. این مقدار اضافی در کارخانجات مختلف بسته به تعداد شانه و تراکم آن متفاوت است و عدد ثابتی نیست، البته اینکه قیمت فرش بسته به فاکتورهایی دارای نوسانات زیادی میباشد. به طور کلی این مبلغ اضافی برای فرش 9 متری بسته به تعداد شانه و تراکم آن متفاوت است و در شرکت های مختلف بین یک تا دو نیم درصد میباشد.
این مبالغ برای فرش های با ابعاد استاندارد است و برای فرش های با سایز سفارشی و غیر استاندارد (فرش 15 متری، 18 متری و 25 متری) هزینه های دیگری برای طراحی و سایر موارد اضافه میشود. برای بافت این ابعاد سفارسی بعد از هماهنگی و ثبت سفارش امکان خواهد داشت. 
نکته: ممکن است برای سایزهای استاندارد قالیچه و کناره در بعضی موارد مبلغی اضافه شود که بسیار جزئی است و اصولاً در بین تولیدکنندگان مرسوم نیست و باقی ابعاد را برحسب متراژ بدست میاورده اند. در بعضی موارد به فرش های رو پله ای و پادری در حدود 4 درصد به قیمت کل فرش اضافه میشود. تولید کنندگان گلیم فرش نیز این هزینه را به در قیمت گذاری خود لحاظ می کنند.  
قیمت فرش 9 متری مانند تمامی فرش های ماشینی به فاکتور های مختلفی بستگی دارد و هرچقدر این فاکتور ها با کیفیت تر باشند، طول عمر و کیفیت فرش بیشتر و قیمت آن نیز بیشتر است. برای مثال
•    الیاف فرش 9 متری
•    شانه و تراکم فرش 9 متری
•    طرح فرش 9 متری
•    دستگاه های بافندگی فرش 9 متری
•    برند تولید کننده فرش 9 متری
•    جو اقتصادی

برای خرید فرش 9 متری با کیفیت باید به موارد گفته شده دقت کنید تا بهترین انتخاب و بیشتری بهره وری و رضایت را از فرشتان داشته باشد.

صادرات فرش ماشینی کاشان

فرش 9 متری یکی از مرسوم ترین ابعاد فرش ماشینی است که بعد از فرش 12 متری، از پرتقاضا ترین فرش ها بشمار می‌رود. 
اگر به دنبال بهترین تولید کنندگان فرش 9 متری هستید، باید به سراغ تولید کنندگان فرش در شهر کاشان بروید. زیرا مهد فرش ایران، شهر کاشان است و فرش های بافته شده در کارخانه جات فرش کاشان، بسیار با کیفیت و تضمینی هستند. به صورتی که بخش بزرگی از صادرات فرش ایرانی را فرش کاشان تشکیل داده است. این شهرت فرش ماشینی کاشان در دنیا بقدری است که خیلی از افراد ایران را با فرش آن می‌شناسند. صادرات فرش کاشان یکی از بازارهایی که با رشد آن، اقتصاد کشورمان رشد می‌کند. 

فرش 9 متری چند در چنده ؟

ابعاد فرش 9 متری به گونه ایست که خریداران را دچار سردرگمی می کند. به گمان خیلی از خریداران فرش 9 متری فرشی است با ابعاد 3*3 متر، فرش های استاندارد به شکل مستطیل هستند و دارای طول و عرض متفاوتی هستند، به طور کلی فرش نه متری با ابعاد 2.5 * 3.5 متر تولید میشود. 
مزیت مثبت فرش 9 متری اینست که به جهت ابعاد استانداردی که دارد برای قسمت های مختلفی از منزل قابل استفاده است، اگر بر اساس ابعاد قیمت آن محاسبه بشه، نسبت به دیگر ابعاد استاندارد فرش دارای قیمت بیشتری است و علت این گرانی به جهت ایجاد ضایعات و پرتی در زمان تولید فرش نه متری است، علت آن نیز به جهت بافت فرش 9 متری از دستگاه بافندگی فرش ماشینی با عرض 3 و طول 4 متر استفاده میشود. ابعاد فرش 9 متری به گونه ایست که به قالب هیچ کدام از دستگاه ها نمی خورد و در زمان بافت فرش مقداری از کار خالی میماند بر همین اساس شرکت ها تولید کننده به جهت رفع خسارت، مبلغ این خسارت را به قیمت اصلی فرش اضافه می کنند.   
 

فرش ماشینی 12 متری 

فرش 12 متری (3*4) یکی از 8 ابعاد اصلی فرش ماشینی و هم فرش دست باف میباشد. فرش 12 از گذشته تا به امروز به عنوان یکی از شاخص ترین ابعاد فرش ماشینی در میان خانواده های ایرانی بوده است. در گذشته به دلیل بزرگ بودن خانه ها تمایل افراد به خرید فرش 12 متری ماشینی بیش از امروز بوده است. 
استفاده از فرش های با ابعاد بزرگ در اتاق های بزرگ سبب بهتر دیده شدن طرح و نقش فرش شده و هماهنگی بهتری بین اجزاء خانه ایجاد میشود. در این مقاله به بررسی فرش 12 متری و ویژگی های آن می پردازیم. بعد از این مطالعه این گفتار خواهید توانست قبل از انتخاب اندازه فرش و خرید فرش، ابتدا محیطی که قرار است توسط فرش مفروش شود را بررسی کنید و بعد از اطمینان اینکه فرشی که انتخاب کرده اید مناسب فضای داخلی شماست اقدام به خرید فرش دلخواه خود نمائید. 
فرش 12 متری بزرگترین سایز در میان 8 سایز استاندارد فرش ماشینی است. برای بافت فرش ماشینی از 3 سایز اصلی 6، 9 و 12 متری و 5 سایز فرعی بهره می گیرند. فرش 12 متری دارای ابعاد 3*4 است که سبب شده ظاهر آن به شکل مستطیل باشد. 
در صنعت فرش ماشینی فرش های 12 متری در انواع مختلف طرح و نقش، تعداد شانه و تراکم و رنگ بندی متنوع تولید میشود. فرش 12 متری در انواع فرش های مدرن و کلاسیک، گلیم فرش، در انواع شانه های 1500 شانه، 1200 شانه و ... ، انواع تراکم 4550، 1200 و ... تولید می گردد. 
نکته: فرش های مدرن، فانتزی و گلیم فرش به دلیل اینکه برای خانه کوچک و آپارتمانی استفاده میشوند به همین دستگاه های معدودی اقدام به بافت فرش های فانتزی می کنند و بیشتر در ابعاد قالیچه، پادری و در نهایت فرش های 6 متری تولید می شوند. برای بافت فرش های مدرن و فانتزی می توان از دستگاه های کلاسیک استفاده کرد و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.   

برای قیمت گذاری فرش ماشینی سه فاکتور مهم ابعاد فرش و جنس فرش و تعداد شانه و تراکم فرش را در نظر میگیرند.

مزایای فرش 12 متری در مقایسه با فرش های 6 و 9 متری
فرش ماشینی در 3 سایز اصلی 6، 9 و متری تولید میشود، فرش 6 متری در ابعاد 2*3 متر، 9 متری 3.5*2.5 متر و در نهایت فرش 12 متری در ابعاد 3*4 متر تولید میشود. در ادامه به مزایای فرش 12 متری در مقایسه با فرش 9 و 6 متری می پردازیم.
مهترین ویژگی فرش 12 متری در مقایسه با فرش 9 متری، ابعاد و طول و عرش استاندارد آن است. این ویژگی باعث شده آنرا به عنوان فرش خوبی برای کفپوش اتاق در نظر بگیرند، به غیر از این نسبت 3 به 4 یک نسب استاندارد و مرسوم است.
فرش 12 متری در مقایسه با فرش 6 متری ابعاد بزرگتر آن است. اگرچه این بزرگ بودن فرش طرح و جلوه و نقش فرش را دو برابر بزرگ تر نشان میدهد. این ویژگی سبب شده بعضی از افراد برای خانه های بزرگ سفارش برای تولید فرش های با متراژ 15 متر، 18 متر، 20 متر و حتی 24 متر داده شود. این ابعاد به طور معمول استاندارد نیستن و برای بافت آنعا نیاز به هزینه جانبی برای طراحی و دیگر عوامل هستند. 
زیبایی و جلو طرح و نقشه فرش در کنار هماهنگی و هارمونی فرش به جهت یکدست و یکپارچه بودن فرش های با ابعاد و سایز بزرگ باعث شده که علاقمندان به فرشهای با سایز بزرگ روز به روز افزایش یابد.

معایب و مشکلات فرش 12 متری و دیگر فرشهای سایز بزرگ
فرش های سایز بزرگ ئر کنار مزایایی که دارند، معایبی نیز دارند، شاید اولین مشکل فرش های 12 متری و فرش های با ابعاد بزرگ، سختی در حمل و نقل است که این ویژگی برای فرش های کوچک کمتر دیده میشود. 
مورد دیگری که با فرش های سایز بزرگ ممکن است مواجه شوید در زمان فروش و تعویض آن است، به جهت افزایش جمعیت و کوچک شدن خانه های امروزی مردم بیش از قبل تمایل به سکونت در خانه های کوچک و آپارتمانی دارند به همین جهت مشتری هم برای فرش های 6 متری و هم 9 متری بیش از فرش 12 متری است. این مورد برای فرش های سایز بزرگ و فرش های سفارشی بیشتر به چشم میاید و معضلات بیشتری خواهید داشت.
وزن فرش 12 متری بر اساس عواملی همچون:
تعداد شانه
تراکم فرش
جنس الیاف مورد استفاده در فرش
نوع فرش 
و... 
متفاوت است. برای مثال وزن یک گلیم فرش 12 متری از جنس پلی استر یا ورجین، با فرش 700 شانه 9 متری برابر است و گاهاً ممکن است از آن سبک تر باشد. 

فرش 12 متری در دکوراسیون داخلی 

لازم به ذکر است نوع دکوراسیون انتخابی، طرح و سایز فرش به عنوان یکی از مهمترین عناصر اصلی در دکوراسیون داخلی است در ابتدای امر یک کار سلیقه ای است و شما با توجه به محیط محل کار و زندگی و سلایق خود تصمیم بگیرید از چه نوع فرشی با چه دکوراسیونی استفاده کنید.

ابعاد فرش ماشینی

 به طور کلی برای بافت فرش از 8 سایز استاندارد 6 متری، 9 متری، 12 متری، پادری، کناره و ... استفاده میشود. فرش 12 متری از جمله متداولترین سایز فرش ماشینی در بین خانه های ایرانی است. به فرشی 12 متر گفته میشود که دارای ابعاد 3*4 متر باشد. قیمت فرش ماشینی 12 متری به دلیل پرمصرف بودن بین خریداران در مقایسه با دیگر فرش ها بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

تعداد شانه و تراکم

قیمت گذاری فرش براساس تراکم و شانه متفاوت از فاکتورهای دیگر است. فرش 12 متری در بازار فرش ماشینی در تعداد شانه های گوناگونی تولید میشود، این دامنه از 700 شانه، 1000 شانه، 1200 شانه تا 1500 شانه هست. هر کدام از این تعداد شانه ها دارای تراکم های متنوعی است. فرش های 12 متری با تعداد شانه بالا دارای قیمت بیشتری در مقایسه با فرش های تعداد شانه کمتر است.

الیاف فرش ماشینی

در بافت فرش ماشینی از الیاف گوناگونی استفاده میشود، در حال حاضر بهترین و با کیفیت ترین الیاف موجود در بافت فرش ماشینی، نخ اکریلیک 100% هیت ست شده است، بعد از آن نخ های bcf و پلی پروپیلن بیشترین کاربرد دارند. کیفیت بالای الیاف مورد استفاده در بافت فرش سبب افزایش قیمت فرش در نهایت میشود. 

فرش 12 متری در تعداد شانه های متنوعی تولید میشود، که شامل انواع 700 شانه، 1000 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه میباشد. هرچه تعداد شانه یک فرش بیشتر باشد به همان میزان تراکم آن هم بیشتر است، بیشترین میزان تراکم فرش ماشین مربوط به فرش های 1200 شانه و 1500 شانه میباشد، در بازار فرش ماشینی به این نوع فرش هااصطلاحاٌ فرش های ماشینی دستباف گونه اطلاق می شود. برای بافت فرش 12 متری از الیاف و مواد اولیه گوناگونی استفاده میشود، الیافی همچون پلی استر، پلی پروپلین و اکریلیک برای بافت فرش ماشینی استفاده میشود، در حال حاضر بهترین و باکیفیت ترین نوع الیاف موجود در بافت فرش ماشینی نخ اکریلیک هیت ست شده مباشد. فرش های بافته شده از الیاف اکریلیک به عنوان فرش های ماشینی باکیفیت و درجه یک در بازار فرش ماشینی شناخته میشوند. بهترین و باکیفیت ترین نوع فرش 12 متری، فرش های 1200 شانه و 1500 شانه 100 % اکریلیک هیت ست شده میباشند.    

فرش خانه شما از مهم ترین اجزای خانه است که در زیبایی خانه شما و در خلق و خوی شما بسیار موثر است. فرش 12 متری از محبوب ترین ابعاد فرش در بین مردم است و پر فروش ترین ابعاد فرش در ایران فرش 12 متری است. ما در ادامه درباره ویژگی های یک فرش 12 متری مرغوب صحبت می‌کنیم، پس با ما همراه باشید.

مشخصات فرش 12 متری

فرش های ماشینی با استفاده از دستگاه های بروز بافندگی و بهره گیری از طراحی طراحان مجرب و هنرمند ایرانی تهیه می‌شود. اولین و مهم ترین دلیل محبوبیت فرش ماشینی، قیمت آن است زیرا نسبت به فرش دستبافت بسیار ارزان تر است. دوما هر طرح و رنگ و سبکی که شما تصور کنید در زمینه فرش ماشینی وجود دارد و این تنوع گسترده در کنار قیمت مناسب، دلیل توجیه کننده ای برای محبوبیت فرش ماشینی است.
تقاضا برای فرش 12 متری محدود به ایران نمی‌شود. سفارش های زیادی از سرتاسر دنیا برای فرش 12 متری ایرانی وجود دارد و آوازه فرش ایرانی زبانزد جهانیان است.
اما برای خرید فرش 12 متری با کیفیت، باید به چه عواملی توجه کنیم؟
در ادامه با مهم تین عوامل موثر در کیفیت فرش 12 متری آشنا می‌شویم. اما دقت کنید که تمام این عوامل مکمل یکدیگر هستند و فرشی که تنها یکی از آنها را شامل شود، فرش با کیفیتی نخواهد بود.
•    الیاف فرش 12 متری
جنس نخ و الیاف فرش 12 متری ، مهم ترین عامل در تعیین کیفیت و ماندگاری فرش است. الیاف های زیادی در بافت فرش ماشینی استفاده می‌شود اما اگر شما به دنبال خرید فرش 12 متری با کیفیت و مرغوب هستید، فرش 12 متری بافته شده با الیاف اکریلیک را خریداری کنید. الیاف اکریلیک با کیفیت ترین الیاف در بازار فرش ماشینی است و طول عمر زیادی نیز دارد.

•    شانه و تراکم فرش 12 متری
شانه در تعیین ظرافت فرش و تراکم در تعیین نرمی و لطافت فرش موثر است. دقت کنید که شانه و تراکم بالا تضمین کننده کیفیت فرش نیست و این عامل در کنار الیاف فرش مرغوب می‌تواند یک فرش با کیفیت را برای شما بسازد. 
اگر فرش شانه و تراکم را نمی‌دانید باید خدمتتان بگویم که شانه تعداد گره هایی است که در یک متر از عرض فرش زده شده و تراکم آن گره هایی است که در یک متر از طول فرش زده شده است. همیشه تراکم فرش 12 متری از شانه آن بیشتر است. 

•    طرح و سبک فرش 12 متری
یک فرش هرچقدر که الیاف خوبی داشته باشد و شانه و تراکم بالایی نیز برخوردار باشد، اگر طرح و سبک خوبی نداشته باشد، برای مردم مورد پسند نیست. شما باید طبق رنگ دکوراسیون، سبک دکوراسیون و سن افراد خانواده و.... ، طرح فرش 12 متری مناسب خود را انتخاب کنید. زیرا همانطور که گفتیم طرح و نقش فرش در روحیه افراد موثر بوده و حتی در بزرگتر دیده شده خانه شما نیز تاثیرگزار است. برای مثال فرش 12 متری طرح افشان نه تنها زیبایی بسیار زیادی به خانه شما می‌بخشد بلکه باعث دلبازی و بزرگتر دیده شدن فضای خانه شما نیز می‌شود.

•    ریشه های فرش 12 متری
شاید زیاد به این عامل توجه نشود اما بهم ریختگی ریشه های فرش در زیبایی و نظک خانه بسیار موثر است. امروزه فرش هایی با ریشه های ابریشمی و بافته شده تولید میشوند که زیبایی فرش 12 متری را برای خانه شما دو چندان می‌کند. پس حتما موقع خرید فرش 12 متری به ریشه های فرش توجه کنید.

برای داشتن یک فرش 12 متری با کیفیت که سال های سال بتواند برای ما عمر کند، ما نیازمند توجه به موارد گفته شده هستیم. البته ما تمام این موارد را در مقاله های قبلی به صورت کامل تر و مفصل تر برای شما عزیزان شرح داده ایم تا بهترین انتخاب را موقع خرید فرش 12 متری داشته باشید. پیشنهاد می کنم آن هارا مطالعه کنید تا پس از خرید فرش ماشینی ، بیشتری رضایت را از آن داشته باشید.